TECHNICKÉ
PLYNY

Lorem ipsum dolor
sit amet.

technicke plyny
line

OCHRANNÉ PRAC.
PROSTRIEDKY

Lorem ipsum dolor
sit amet.

ochranne prostriedky
line

ZVÁRAČSKÉ
POTREBY

Lorem ipsum dolor
sit amet.

zvaracske potreby
line

NÁPLŇ DO
KLIMATIZÁCIÍ

Lorem ipsum dolor
sit amet.

napln do klimatizacii
line

BEZPEČNOSTNÉ
ZNAČENIE

Lorem ipsum dolor
sit amet.

bazpecnostne znacenie

SLUŽBY A PRODUKTY

Naša firma poskytuje množstvo služieb od kontroly hasiacich prístrojov, revízii a opráv požiarnych vodovodov- hydrantov, tlakovania tlakových nádob až po plnenie CO2. Okrem spomínaných služieb dokážeme zabezpečiť aj služby týkajúce sa požiarnej ochrany tzn. vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby, dokumentácie OPP, školenia PO, až po materiálne zabezpečenie, ako aj služby týkajúce sa BOZP.

Dokážeme zabezpečiť aj rôzne školenia ako napríklad školenia pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov, pre viazačov bremien, pre zdvíhacie zariadenia a mnohé iné. Pre ďalšie informácie kontaktujte nás alebo našu dcérsku spoločnosť JOMA SEPO spol. s r.o.

kontakt
mail