Služby a produkty

Naša firma poskytuje množstvo služieb od kontroly hasiacich prístrojov, revízii a opráv požiarnych vodovodov- hydrantov, tlakovania tlakových nádob až po plnenie CO2. Okrem spomínaných služieb dokážeme zabezpečiť aj služby týkajúce sa požiarnej ochrany tzn. vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby, dokumentácie OPP, školenia PO, až po materiálne zabezpečenie, ako aj služby týkajúce sa BOZP.

Dokážeme vám zabezpečiť aj rôzne školenia ako napríklad školenia pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov, pre viazačov bremien, pre zdvíhacie zariadenia a mnohé iné. Pre bližšie informácie a kontakt si pozrite stránku našej sesterskej spoločnosti JOMA SEPO spol. s r.o.