Technické plyny

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom rôznych druhov technických plynov ako agentúrne zastúpenie pre medzinárodnú spoločnosť AIR Products. Zabezpečujeme predaj širokej škály technických plynov ako napríklad argón, dusík, hélium, CO2, kyslík a rôzne zmesi týchto plynov. Pri výbere toho správneho plynu pre vás, vám veľmi radi pomôžeme. S otázkami ohľadom technických plynov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktov zo sekcie kontakt.

Technické plyny majú využitie v rôznych priemyselných odvetviach od spracovania kovov, výroby až po potravinársky priemysel. 

Nižšie sme pre Vás pripravili stručný popis vlastností niektorých najbežnejšie využívaných plynov a tiež oblastí ich využitia. A tiež dokument s požiadavkami na technický stav kovových tlakových plynových fliaš.

Argón

Argón je bezfarebný jednoatómový vzácny plyn bez chuti a zápachu, ťažší než vzduch. Z chemického hľadiska sa vyznačuje značnou inertnosťou, vďaka čomu je ideálnym ochranným plynom aj pri teplotách, ktoré sú potrebné v metalurgii či pri zváraní svetelným oblúkom.

Argón nie je toxický, avšak môže tak ako aj dusík vytlačiť potrebný kyslík. Keďže argón je ťažší ako vzduch, môže sa nachádzať väčšinou na úrovni zeme, predovšetkým však v priehlbinách.

Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý (CO2) je bezfarebný, nehorľavý a mierne kyslý skvapalnený plyn bez zápachu. CO2 je ťažší než vzduch a je rozpustný vo vode. 

Vďaka oxidu uhličitému sú nápoje perlivo svieže, používa sa pri úprave pitnej vody a je alternatívou k agresívnym kyselinám pri neutralizácii odpadových vôd. Po zmrazení, v pevnej a kvapalnej forme, sa CO2 zmení na suchý ľad, ktorý je vhodný ako chladiace alebo čistiace médium (otryskávanie suchým ľadom).

CO2 sa vyrába priemyselne so zdrojov CO2 získaných v procesoch petrochemického priemyslu alebo spaľovaním zemného plynu v procesoch kogenerácie. 

Dusík

Dusík je dvojatómový plyn, ktorý predstavuje 78% zemskej atmosféry. Pri bežnej teplote je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti. Okrem vzduchu je dusík obsiahnutý v bielkovinových látkach všetkých živých organizmov, v niektorých prírodných ložiskách uhľovodíkového plynu a v mnohých organických a anorganických.

Nie  je toxický a pre aplikácie pri nízkych teplotách chemicky inertný. Dusík je nehorľavý a môže znižovať spaľovacie procesy. Vo väčšej koncentrácii môže spôsobiť dýchacie problémy, nakoľko pohlcuje potrebný kyslík. Pod atmosférickým tlakom sa dusík skvapalňuje pri teplote mínus  196 °C.

V oblasti priemyslu a výskumu nachádza dusík mnohostranné využitie. Väčšina týchto aplikácií ho využíva fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn). To znamená, že dusík vchádza po spotrebe znovu do atmosféry.

Kyslík

Kyslík, ktorý tvorí 21% zemskej atmosféry, je nevyhnutný k životu a umožňuje horenie. Kyslík reaguje so všetkými prvkami, s výnimkou vzácnych plynov, za vzniku zlúčenín nazývaných oxidy. Rýchlosť reakcie známej ako oxidácia je rôzna.

Hoci kyslík sám o sebe nie je horľavý, podporuje horenie a umožňuje, aby všetky materiály zápalné na vzduchu horeli intenzívnejšie. Tieto vlastnosti podporujúce spaľovanie nachádzajú uplatnenie v mnohých priemyselných aplikáciách.

Acetylén

Acetylén je vysokovýkonný horľavý plyn s neobmedzenými možnosťami nasadenia - predovšetkým v oblasti autogénnej techniky. Je jedno či ide o zváranie, rezanie, striekanie plameňom, rovnanie plameňom alebo drážkovanie, acetylén je vždy tá správna voľba.

Hélium

Hélium je druhý najľahší plynný prvok po vodíku. Jeho molekula je zo všetkých najmenšia, má najnižší bod varu zo všetkých prvkov. Hélium je netoxické, chemicky inertné, len slabo rozpustné vo vode má vysokú tepelnú vodivosť. Pri ožiarení sa nestáva rádioaktívnym; zostáva kvapalné až takmer do absolútnej nuly, takže sa jedná o najchladnejšie známu látku. Hélium sa vyskytuje v atmosfére v koncentráciách približne 5 ppm. Kvôli nízkej koncentrácii je komerčné získavanie zo vzduchu neuskutočniteľné. Preto sa hélium získava zo zemného plynu bohatého na hélium.

Vodík

Vodík je najľahší zo všetkých plynov. Vodík sa používa ako palivový plyn pre špeciálne aplikácie, ako ochranný plyn pri tepelnom spracovaní, v potravinárstve a v elektrotechnickom priemysle. Svoje uplatnenie nachádza tiež ako zložka niektorých ochranných plynov pri zváraní. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti je vodík taktiež vhodný ako chladiaci plyn - napríklad pre elektrické generátory. Chemický priemysel ho tiež používa v mnohých hydrogenačných procesoch. O vodíku sa taktiež hovorí ako o alternatívnom zdroji energie pre budúcnosť.

Dokumenty na stiahnutie